Web Clips

Web Clips voor mobiele apparaten en computers kunnen worden gemaakt en beheerd met behulp van profielen in Jamf School.

Web Clips voor computers maken en beheren

Je kunt in Jamf School Web Clips aan computers toevoegen door een script met de Web Clip te maken, het scriptpakket te distribueren en de Web Clip zo te configureren dat het in het Dock wordt weergegeven. Hiervoor gebruik je een profiel.
Opmerking:

Je kunt Web Clips niet naar computers distribueren met de payload ‘Web Clips’ in een profiel in Jamf School.

Een script voor een webknipsel maken

 1. Open Scripteditor.
 2. Klik Bestand en kies Nieuw.
 3. Voer het volgende in de Scripteditor in:
  tell application “Safari”
  activate
  open location “http://www.yourwebcliplink.com/”
  end tell
 4. Klik Speel af om het script te testen.
 5. Klik Bestand > Exporteer.
 6. Geef een naam en locatie op voor het script en kies App als bestandsstructuur.
 7. Klik op Bewaar.
 8. Als je de symboolafbeelding voor het webknipsel wilt wijzigen, klik je met de rechtermuisknop op het zojuist geëxporteerde bestand en selecteer je Vraag info op.
 9. Selecteer linksboven de afbeelding en plak een nieuwe afbeelding.

Als het script voor het webknipsel is gemaakt, moet je het script inpakken en distribueren naar computers. Zie Pakketten en Interne materiaaldistributie voor meer informatie.

Het webknipsel in het Dock configureren

 1. Ga in Jamf School naar Profielen in de zijbalk.
 2. Klik op + Maak profiel aan.
 3. Kies het besturingssysteem waarvoor je het profiel wilt maken of selecteer Upload aangepast profiel.
 4. Selecteer Gebruikersinschrijving.
 5. Voer een naam in in het veld Profielnaam en configureer waar nodig aanvullende instellingen, zoals het beleid voor verwijderen en een tijdfilter.
 6. Klik op Afronding.
 7. Als je de profielinstellingen wilt bewerken, klik je op het te configureren profiel.
 8. Gebruik de payload ‘Bereik’ om het bereik van het profiel te configureren door op het +-symbool te klikken en apparaatgroepen aan het bereik van het profiel toe te voegen.
 9. Gebruik de payload ‘Dock’ om de basisinstellingen voor het webknipsel te configureren, waaronder het volgende:
  1. Voer in het veld Apps in Dock het bestandspad in naar het script dat je hebt ingepakt.
   Voorbeeld:

   /Applications/example.app

  2. Schakel het aankruisvak in bij Voeg samen met Dock van gebruiker.
 10. Klik op Bewaar.

Web Clips voor mobiele apparaten maken en beheren

Houd bij het beheren van Web Clips rekening met het volgende:

 • Gebruikers kunnen altijd Web Clips maken.

 • Je kunt voorkomen dat gebruikers Web Clips verwijderen door het aankruisvak uit te schakelen bij Sta verwijderen van apps toe in de beperkingsinstellingen.

  Opmerking:

  Als er een lay-out is geconfigureerd, kunnen gebruikers geen Web Clips verwijderen, ongeacht deze beperking.

 • Wanneer je apps op een veilige of blokkeringslijst plaatst, kun je alle Web Clips op een veilige of blokkeringslijst plaatsen. Zie Een profiel met een webmateriaalfilter maken voor mobiele apparaten voor meer informatie.

Vereisten
 • Gedeelde iPads met iOS 11.3 of hoger

 • Mobiele apparaten met iOS 11.2 of hoger

Opmerking:

Webknipsels die op deze apparaten worden geconfigureerd, kunnen niet op het beginscherm bewaard worden.

 1. Ga in Jamf School naar Profielen in de zijbalk.
 2. Klik op + Maak profiel aan.
 3. Kies het besturingssysteem waarvoor je het profiel wilt maken of selecteer Upload aangepast profiel.
 4. Selecteer het type inschrijving waarvoor je het profiel wilt maken.
 5. Voer een naam in in het veld Profielnaam en configureer waar nodig aanvullende instellingen, zoals het beleid voor verwijderen en een tijdfilter.
 6. Klik op Afronding.
 7. Als je de profielinstellingen wilt bewerken, klik je op het te configureren profiel.
 8. Gebruik de payload ‘Bereik’ om het bereik van het profiel te configureren door op het +-symbool te klikken en apparaatgroepen aan het bereik van het profiel toe te voegen.
 9. Gebruik de payload ‘Web Clips’ om de basisinstellingen te configureren, waaronder label (naam), URL en symbool.
  Opmerking:

  Als je wilt dat de Web Clip wordt geopend in Chrome, voeg je ‘googlechrome://’ toe vóór het adres Bijvoorbeeld: googlechrome://www.voorbeeld.com/. Als je wilt dat de Web Clip wordt geopend in Firefox, voeg je ‘firefox://’ toe vóór het adres Bijvoorbeeld: firefox://www.voorbeeld.com/. Als je wilt dat de Web Clip wordt geopend in Puffin, voeg je ‘puffin://’ toe vóór het adres Bijvoorbeeld: puffin://www.voorbeeld.com/.

 10. Klik op Bewaar.