Pushcertificaten

Jamf School heeft een geldig pushcertificaat nodig om te kunnen communiceren met de Apple Push Notification Service (APNs). Deze communicatie is nodig voor het volgende:

 • macOS-profielen en commando’s voor snelle taken in macOS versturen naar computers.

 • Mac App Store-apps distribueren naar computers.

 • iOS-apparaten inschrijven en beheren.

Om apparaten met Jamf School te kunnen beheren, moet er een pushcertificaat aanwezig zijn in Jamf School. Apparaten die voor 2 mei 2017 zijn ingeschreven, worden beheerd met een pushcertificaat in Jamf School. Als je wilt nagaan of je apparaten door Jamf School worden beheerd, ga je naar Organisatie > Instellingen > Apple Push Notification Service. Als je bij ‘Push Topic’ de vermelding ‘com.apple.mgmt.XServer.01ab0995-0663-4e2d-a001-25e9ef3eaf9e’ ziet staan, worden de apparaten beheerd door Jamf School. Je moet je eigen certificaat maken voor toekomstige inschrijvingen. Als er een nieuw certificaat wordt gemaakt, zullen ingeschreven mobiele apparaten niet in staat zijn MDM-commando’s te ontvangen, tenzij ze opnieuw worden ingeschreven. Apple verplicht jaarlijkse vernieuwing van APNs-certificaten (Apple Push Notification-service).

Belangrijk:

Als het oorspronkelijke Apple pushcertificaat verloopt of wordt verwijderd, moet je alle beheerde apparaten handmatig opnieuw inschrijven.

Een Apple pushcertificaat maken

Vereisten

Om een pushcertificaat te maken, heb je een geldige Apple ID nodig (een Apple ID van de organisatie wordt aanbevolen). Om een Apple ID voor de organisatie te maken, ga je naar: https://appleid.apple.com

Opmerking:

Apple adviseert het gebruik van één Apple ID van de organisatie voor pushcertificaten en een afzonderlijke Apple ID voor Apple School Manager.

 1. Voer in Jamf School een van de volgende handelingen uit:
  • Als je een pushcertificaat maakt in de configuratie-assistent, ga je naar de stap ‘Apple Push Certificate’ (Apple pushcertificaat) in de configuratie-assistent. De certificaatondertekeningsaanvraag (CSR) wordt automatisch gedownload.

  • Als je al een pushcertificaat had gemaakt in de configuratie-assistent en je een nieuw certificaat wilt maken, klik je op Organisatie > Instellingen > Apple Push Notification Service > Maak een eigen certificaat aan. Klik in het dialoogvenstermenu op Download certificaatondertekeningsaanvraag. De certificaatondertekeningsaanvraag (CSR) wordt gedownload.

 2. Ga in een nieuw venster of tabblad naar de Apple Push Certificates Portal: https://identity.apple.com/pushcert
 3. Meld je bij de portal aan met je Apple ID.
 4. Klik op Maak een certificaat aan.
 5. Upload de certificaatondertekeningsaanvraag die je hebt gedownload uit Jamf School.
 6. Klik op Upload en klik vervolgens op Download. Het Apple pushcertificaat (.pem) wordt gedownload.
 7. Ga terug naar het tabblad in je browser waarin Jamf School is geopend. Upload in het dialoogvenstermenu het Apple pushcertificaat en voer de gebruikersnaam van je Apple ID in in het veld Apple ID.
 8. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als je een pushcertificaat maakt in de configuratie-assistent van Jamf School, klik je op Volgende.

  • Als je al een pushcertificaat had gemaakt in de configuratie-assistent van Jamf School en je een nieuw certificaat wilt maken, klik je op Pas toe.

Een Apple pushcertificaat vernieuwen

Vereisten

Als je een pushcertificaat vernieuwt dat oorspronkelijk verkregen is via het iOS Developer Program (iDEP) van Apple, moet je de Apple ID gebruiken voor de iDEP Agent-account die is gebruikt om het certificaat te verkrijgen.

Opmerking:

Apple adviseert het gebruik van één Apple ID van de organisatie voor pushcertificaten en een afzonderlijke Apple ID voor Apple School Manager.

 1. Ga in Jamf School naar Organisatie > Instellingen in de zijbalk.
 2. Klik op de payload Apple Push Notification Service.
 3. Klik Vernieuw pushcertificaat.
 4. Klik in het dialoogvenstermenu op Download certificaatondertekeningsaanvraag. De certificaatondertekeningsaanvraag (.csr) wordt gedownload.
 5. Ga in een nieuw venster of tabblad naar de Apple Push Certificates Portal: https://identity.apple.com/pushcert
 6. Meld je bij de portal aan met je Apple ID.
 7. Klik op Vernieuw naast het huidige Jamf School-certificaat.
 8. Upload de certificaatondertekeningsaanvraag die je hebt gedownload uit Jamf School.
 9. Klik op Upload en klik vervolgens op Download. Het Apple pushcertificaat (.pem) wordt gedownload.
 10. Ga terug naar het tabblad in je browser waarin Jamf School is geopend. Upload in het dialoogvenstermenu het Apple pushcertificaat en voer de gebruikersnaam van je Apple ID in in het veld Apple ID.
 11. Klik Pas toe.

Een Apple pushcertificaat verwijderen

 1. Ga in Jamf School naar Organisatie > Instellingen in de zijbalk.
 2. Klik op de payload Apple Push Notification Service.
 3. Klik Verwijder pushcertificaat.
 4. Klik Verwijder.