Permanente licentie toewijzen aan apparaten

Een permanente licentie is een licentie die je kunt kopen voor een individueel apparaat in Jamf School. Deze licentie is gekoppeld aan een serienummer, kan niet worden overgedragen en is geldig zo lang het apparaat door Jamf School wordt beheerd. Het is raadzaam vóór of direct na de inschrijving van het apparaat een licentie aan een apparaat toe te wijzen. Zie Inschrijvingsmethoden voor meer informatie over het inschrijven van apparaten.

Je kunt licenties via een profiel voor automatische MDM-inschrijving of handmatig toewijzen.

Opmerking:

Je wordt geadviseerd permanente licenties alleen toe te wijzen aan nieuwe apparaten.

Permanente licenties toewijzen met een profiel voor automatische MDM-inschrijving

Als je licenties aan apparaten wilt toewijzen tijdens de inschrijving, kun je een profiel voor automatische MDM-inschrijving gebruiken om automatisch een permanente licentie toe te wijzen (als er licenties beschikbaar zijn).

  1. Ga in Jamf School naar Profielen > Profielen voor automatische MDM-inschrijving in de zijbalk.
  2. Klik op het profiel waaraan je permanente licenties wilt toewijzen.
  3. Schakel in het paneel ‘Algemeen’ het aankruisvak in bij Wijs tijdens de inschrijving automatisch een permanente licentie toe aan elk apparaat met dit profiel voor automatische MDM-inschrijving.
  4. Klik Bewaar.

Handmatig permanente licenties toewijzen

Als je na de inschrijving een licentie aan apparaten wilt toewijzen, kun je die handmatig toewijzen.

  1. Ga in Jamf School naar Licentiebeheer in de zijbalk.
  2. Klik Licentietoewijzingen.
  3. Selecteer de apparaten waaraan je een permanente licentie wilt toewijzen en klik op Wijs permanente licentie toe.
  4. Klik op Ja in het dialoogvenstermenu.