Payloadvariabelen

Er zijn verschillende payloadvariabelen die je kunt gebruiken in elke payload in Jamf School om instellingen op te geven met kenmerkwaarden die in Jamf School worden bewaard.

Je kunt variabelen ook combineren met statische tekst. Bijvoorbeeld:

  • %Username%@domain.com

  • %ProductName% of %FullName%

Naast het combineren van variabelen met statische tekst kun je ook functievariabelen combineren. Bijvoorbeeld: %FullName,prefix:http://google.com/search?q=,barcode%. Hiermee wordt de QR-code aangemaakt die aan google.com is gekoppeld en waarmee naar de volledige naam van de gebruiker wordt gezocht.

In de volgende tabel vind je beschrijvingen van payloadvariabelen die je in Jamf School kunt gebruiken:

Variabele

Details

Algemene variabelen

%CompanyId%

De interne ID van je organisatie

%CompanyNetworkId%

De netwerk-ID van je organisatie

%CompanyName%

De naam van je organisatie

Gebruikersvariabelen (alleen apparaten met eigenaren)

%FullName%

De volledige naam van de gebruiker

%FirstName%

De voornaam van de gebruiker

%LastName%

De achternaam van de gebruiker

%Email%

Het e-mailadres van de gebruiker

%ShortName%

De verkorte naam van de gebruiker

Bijvoorbeeld: jjansen

%Username%

Alias voor %ShortName%

%Password%

Het wachtwoord van de gebruiker

Opmerking:

Deze variabele kan alleen worden gebruikt als de inloggegevens in Jamf School zijn opgeslagen.

%UserId%

De interne ID van de gebruiker

%UserGroups%

Lijst met groepen waarvan de gebruiker lid is

%ManagedAppleId%

De beheerde ID van de gebruiker

%ManagedType%

Het type gebruiker

Bijvoorbeeld: Medewerker, Leerling of Leerkracht

Opmerking:

Deze variabele kan alleen worden gebruikt als de gebruiker een beheerde Apple ID heeft.

%ManagedGrade%

Het niveau van de gebruiker

Bijvoorbeeld: K1

Opmerking:

Deze variabele kan alleen worden gebruikt als de gebruiker een beheerde Apple ID heeft.

Uitnodigings-URL servicetoken

%VPP%

(Alleen profielen) Een koppeling naar de URL waar de gebruiker de uitnodiging voor het servicetoken kan accepteren

Opmerking:

Deze variabele kan alleen worden gebruikt als de gebruiker niet aan een locatietoken gekoppeld is

Apparaatvariabelen

%Name%

De naam van het apparaat

%DeviceGroups%

Lijst met groepen waarvan het apparaat lid is

%OSVersion%

De versie van het besturingssysteem van het apparaat

Bijvoorbeeld: 8.1.3 of 10.9

%udid%

De unieke aanduiding van het apparaat

%SerialNumber%

Het serienummer van het apparaat

%ProductName%

De productnaam van het apparaat

Bijvoorbeeld: iPad of MacBook

%WIFIMAC%

Het MAC-adres van de wifi-interface van het apparaat

%AssetTag%

Het onderdeellabel van het apparaat

%Notes%

Notities voor het apparaat

Functies

%VARIABLE,5%

Geeft de eerste vijf cijfers van de variabele weer

%VARIABLE,lower%

Geeft de variabele weer in kleine letters

%VARIABLE,upper%

Geeft de variabele weer in hoofdletters

%VARIABLE,prefix:%

Voegt een voorvoegsel aan de variabele toe

%VARIABLE,postfix:%

Voegt een achtervoegsel aan de variabele toe

%url,barcode%

(Alleen payload ‘Achtergrond’) Voegt een QR-code toe met een koppeling naar het apparaat in Jamf School

%VARIABLE,barcode%

(Alleen payload ‘Wallpaper’) Voegt een QR-code toe

Locatievariabelen

%LocationName%

De naam van de locatie

%LocationCity%

De plaats van de locatie

%LocationAddress%

Het adres van de locatie

%LocationPostalCode%

De postcode van de locatie