Toegangscode

Je kunt het gebruik van een toegangscode verplichten door toegangscodes in profielen te configureren en de profielen vervolgens te distribueren naar apparaten met behulp van slimme groepen. Als je wilt dat de toegangscode op elk apparaat hetzelfde is, moet je de toegangscode handmatig op het apparaat invoeren.
Opmerking:

Dit proces moet worden herhaald wanneer je vanuit Jamf School een iOS-update naar het apparaat stuurt, aangezien de toegangscodes dan worden gewist.

Een toegangscode verplichten op een apparaat

 1. Ga in Jamf School naar Profielen in de zijbalk.
 2. Klik + Maak profiel aan.
 3. Selecteer het besturingssysteem waarvoor je het profiel wilt maken.
 4. Selecteer het type inschrijving waarvoor je het profiel wilt maken.
 5. Voer een naam in in het veld Profielnaam en configureer waar nodig aanvullende instellingen, zoals het beleid voor verwijderen en een tijdfilter.
 6. Klik op Afronding.
 7. Als je de profielinstellingen wilt bewerken, klik je op het te configureren profiel.
 8. Gebruik de payload ‘Bereik’ om het bereik van het profiel te configureren door op het +-symbool te klikken en apparaatgroepen aan het bereik van het profiel toe te voegen. Zie Apparaatgroepen voor meer informatie.
 9. (Alleen iOS-apparaten onder supervisie) Gebruik de payload ‘Beperkingen’ om te voorkomen dat gebruikers de toegangscode wijzigen. Dit doe je door het aankruisvak bij Sta aanpassen van toegangscode toe uit te schakelen.
 10. Gebruik de payload ‘Toegangscode’ om de basisinstellingen te configureren. Zorg ervoor dat het aankruisvak bij Vraag om code is ingeschakeld.
 11. Klik op Bewaar.