Lay-out

Je kunt in Jamf School een lay-out voor apparaten configureren met behulp van een profiel. Door een lay-out te gebruiken, voorkom je dat gebruikers apps van het apparaat verwijderen. Apps die niet in een lay-out geconfigureerd worden, worden in een map geplaatst. Als je de lay-out voor een gedeelde iPad wilt configureren, moet je dat doen in een klas, niet in een profiel. Zie Klassen voor meer informatie.

Een lay-out voor apparaten configureren

Vereisten

Om een lay-out voor apparaten te kunnen configureren, heb je apparaten onder supervisie met iOS 9.3 of nieuwer nodig.

 1. Ga in Jamf School naar Profielen in de zijbalk.
 2. Klik op + Maak profiel aan.
 3. Kies het besturingssysteem waarvoor je het profiel wilt maken of selecteer Upload aangepast profiel.
 4. Selecteer het type inschrijving waarvoor je het profiel wilt maken.
 5. Voer een naam in in het veld Profielnaam en configureer waar nodig aanvullende instellingen, zoals het beleid voor verwijderen en een tijdfilter.
 6. Klik op Afronding.
 7. Als je de profielinstellingen wilt bewerken, klik je op het te configureren profiel.
 8. Gebruik de payload ‘Bereik’ om het bereik van het profiel te configureren door op het +-symbool te klikken en apparaatgroepen aan het bereik van het profiel toe te voegen.
 9. Gebruik de payload ‘Lay-out’ om de basisinstellingen te configureren, waarbij je onder meer apps naar de gewenste lay-out sleept.
  Opmerking:

  Op iPads met geconfigureerde instellingen voor indeling van het ‘grotere’ beginscherm worden per scherm slechts 20 apps weergegeven. Aanvullende apps worden op het volgende scherm weergegeven.

 10. Als je alleen de apps op het apparaat wilt weergeven die in de lay-out geselecteerd zijn, schakel je het aankruisvak Negeer de instellingen voor veilige en blokkeringslijsten met deze lay-out in.
 11. Klik op Bewaar.