Interne materiaaldistributie

Bij interne apps, boeken en documenten gaat het om content die wordt ontwikkeld via het Apple Developer Enterprise Program, of content die door je school wordt gemaakt, zoals pdf’s. Je kunt interne apps, boeken en documenten naar gebruikers en apparaten distribueren in Jamf School. Voordat je interne content distribueert, moet je deze toevoegen aan Jamf School.

Interne apps en pakketten toevoegen

Interne apps moeten handmatig aan Jamf School worden toegevoegd. Je kunt ook een macOS-pakket naar computers distribueren met behulp van distributie van interne apps. Zie Pakketten voor meer informatie over het bouwen van een macOS-pakket.

Opmerking:

De maximale uploadgrootte voor pakketten is 5 GB per pakket. Het uploaden van grotere pakketten kan langere tijd in beslag nemen.

 1. Ga in Jamf School naar Apps in de zijbalk.
 2. Klik op + Voeg app toe.
 3. Kies het type app dat je wilt toevoegen in het venstermenu.
 4. Upload het bestand naar Jamf School in het dialoogvenstermenu.

De app of het pakket wordt toegevoegd aan de Apps-tabel.

Interne boeken en documenten toevoegen

Je kunt interne boeken en documenten handmatig aan Jamf School toevoegen. Deze boeken en documenten kunnen naar elk beheerd apparaat gedistribueerd worden.

 1. Ga in Jamf School naar Documenten in de zijbalk.
 2. Klik Voorraad.
 3. Klik + Voeg document toe.
 4. Upload het bestand naar Jamf School in het dialoogvenstermenu.

De app wordt toegevoegd aan de Documenten-tabel.

Apps naar een enkel apparaat distribueren

Nadat je apps hebt toegevoegd in Jamf School, kun je content distribueren naar een enkel apparaat.

 1. Ga in Jamf School naar Apparaten > Voorraad in de zijbalk.
 2. Klik op het apparaat waarnaar je de app wilt distribueren.
 3. Klik op het tabblad Beheerde apps.
 4. Klik + Voeg apps toe.
 5. Klik op Voeg toe naast de app die je wilt installeren.

De app wordt direct op het apparaat geïnstalleerd.

Apps en pakketten distribueren naar groepen

Na het toevoegen van apps en pakketten aan Jamf School, kun je content naar apparaten distribueren door het bereik ervan in te stellen op apparaatgroepen.

 1. Ga in Jamf School naar Apps in de zijbalk.
 2. Klik Voorraad.
 3. Schakel de aankruisvakken in naast de apps en pakketten die je wilt distribueren.
 4. Klik Bewerk bereik.
 5. Voer in het veld Bereik een of meer apparaatgroepen in waarnaar je de content wilt distribueren.
 6. Kies een of meer van de volgende installatiemethoden in het venstermenu Installatietype:
  • Voor automatische installatie van de app of het pakket op apparaten, kies je Wijzig in automatische installatie voor alle groepen.

  • Als je wilt toestaan dat de gebruikers zelf het app of het pakket installeren, kies je Wijzig in installatie on demand voor alle groepen.

 7. Kies de toewijzingsmethode uit het venstermenu Methode volumetoewijzing.
 8. Klik Bewaar.

De volgende keer dat gebruikers Jamf School bezoeken, is de app of het pakket beschikbaar op de apparaten.

Documenten naar een enkel apparaat distribueren

Nadat je documenten hebt toegevoegd in Jamf School, kun je content distribueren naar een enkel apparaat.

 1. Ga in Jamf School naar Apparaten > Voorraad in de zijbalk.
 2. Klik op het apparaat waarnaar je de app wilt distribueren.
 3. Klik op het tabblad Documenten.
 4. Klik + Voeg documenten toe.
 5. Klik op Voeg toe naast het document dat je wilt installeren.


Het document wordt direct op het apparaat geïnstalleerd.

Boeken en documenten distribueren naar groepen

Na het toevoegen van content aan Jamf School, kun je boeken en documenten naar apparaten distribueren door ze toe te wijzen aan apparaatgroepen. Als het boek of document is ingesteld op automatische installatie op apparaten in de apparaatgroep, kan de content worden gevonden in de Apple Books-app. Als het boek of document is ingesteld op installatie on demand, is de content beschikbaar om te worden gedownload vanuit de Jamf School Student- of Jamf Teacher-app.

Opmerking:

Boeken die aan een beheerde Apple ID zijn toegewezen, kunnen niet opnieuw worden toegewezen. Boeken kunnen niet gedistribueerd worden met Apple School Manager aangezien ze aan een gebruiker worden toegewezen, niet aan een apparaat.

 1. Ga in Jamf School naar Documenten in de zijbalk.
 2. Klik op Voorraad.
 3. Schakel de aankruisvakken in naast de boeken en documenten die je wilt distribueren.
 4. Klik op Bewerk bereik.
 5. Voer in het veld Bereik een of meer apparaatgroepen in waarnaar je de content wilt distribueren.
 6. Kies een of meer van de volgende installatiemethoden in het venstermenu Installatietype:
  • Alleen pdf-bestanden en iBooks kunnen automatisch geïnstalleerd worden. Kies voor deze documenten Automatische installatie.

  • Kies Installatie on demand voor alle andere bestandstypen of om gebruikers de mogelijkheid te geven om de app of het pakket zelf te installeren.

 7. Klik op Bewaar.

De volgende keer dat gebruikers Jamf School bezoeken, is het boek of document beschikbaar op de apparaten.

Documenten die op een mobiel apparaat zijn geïnstalleerd, zijn te vinden op de volgende locaties:

 • On-demand documenten staan in de Jamf Teacher-app in Mijn resources > Documenten.

 • Automatisch geïnstalleerde documenten staan in Boeken > Bibliotheek.

Documenten die on demand op een computer zijn geïnstalleerd, zijn in de Jamf Teacher-app te vinden in Mijn resources > Documenten of in Jamf School > Bestanden. Automatisch geïnstalleerde documenten worden niet ondersteund op computers.