Apparaatprofielen

Profielen zijn een eenvoudig hulpmiddel om instellingen en beperkingen voor apparaten op te geven. Met profielen kun je instellingen op je apparaten configureren, zoals wifinetwerken, beperkingen en e-mailaccounts. Er zijn twee verschillende manieren om een profiel naar een apparaat te distribueren: automatische installatie of installatie on demand (de gebruikers kunnen het zelf installeren). Bij het distribueren van profielen met Jamf School heb je de optie de profielen vooraf te configureren met gebruikersnamen, wachtwoorden en andere informatie die in deze profielen wordt aangemaakt. Zie Payloadvariabelen voor meer informatie.

Voordat je een profiel aanmaakt, moet je over voldoende basiskennis beschikken over payloads en instellingen voor configuratieprofielen, en de manier waarop die van invloed zijn op apparaten. Raadpleeg de volgende documentatie van Apple voor gedetailleerde informatie over payloads en instellingen:

Een profiel maken

Wanneer je profielen wilt distribueren, moet je eerst een profiel aanmaken voordat je de profielinstellingen configureert.

Opmerking:

Je wordt geadviseerd een profiel aan te maken dat alleen wifi-instellingen en beperkingen bevat. Apparaten hebben een constante netwerkverbinding nodig, en als het wifiprofiel andere instellingen bevat, kan dat de wifi-instellingen belemmeren. Ook is het raadzaam afzonderlijke profielen voor leerlingen en leerkrachten te maken, aangezien deze groepen verschillende instellingen en beperkingen nodig hebben.

 1. Ga in Jamf School naar Profielen in de zijbalk.
 2. Klik + Maak profiel aan > Maak aan.
 3. Kies het besturingssysteem waarvoor je het profiel wilt maken of selecteer Upload aangepast profiel.
 4. Selecteer het type inschrijving waarvoor je het profiel wilt maken.
 5. Voer een naam in in het veld Profielnaam en configureer waar nodig aanvullende instellingen, zoals het beleid voor verwijderen.
 6. (Optioneel) Configureer een tijdfilter om te regelen wanneer het profiel wordt gedistribueerd:
  1. Selecteer Gebruik tijdfilter.
   Opmerking:

   Tijdfilters kunnen ook voor een opgeslagen profiel geconfigureerd worden. Ga naar Algemeen, klik op het profiel dat je wilt wijzigen en selecteer vervolgens op het tabblad Algemeen de optie Gebruik tijdfilter.

  2. Als er nog geen vakantiedagen zijn toegevoegd, wordt ook de link Instellingen > Vakantiedagen weergegeven.
   Belangrijk:

   Als je op dit punt op Organisatie > Instellingen > Vakantiedagenklikt, verlaat je de assistent voor het aanmaken van profielen en gaat eventuele nieuwe profielinformatie die je hebt ingevoerd verloren. Het profiel wordt niet opgeslagen. Na het invoeren van de vakantiedagen moet je dan stap 1-5 herhalen om de verloren informatie opnieuw in te voeren. Een andere optie is zelf naar Organisatie > Instellingen > Vakantiedagen, te gaan, vakantiedagen toe te voegen en de tijdfilterinstellingen in te stellen op het tabblad Algemeen nadat het profiel is aangemaakt.

  3. Als je wilt voorkomen dat het profiel wordt gedistribueerd tijdens vakantiedagen, selecteer je Installeer dit profiel niet tijdens de geconfigureerde vakantiedagen.
  4. Als je wilt dat het profiel elk weekend gedistribueerd wordt, selecteer je Installeer dit profiel altijd tijdens het weekend.
  5. Kies een begin- en eindtijd om een bereik op te geven waarbinnen je het profiel wilt distribueren.
   Opmerking:

   Voor de tijdinstellingen wordt gebruikgemaakt van een 24-uursklok.

  6. Selecteer de dagen van de week waarop je het profiel wilt distribueren.
 7. Klik op Afronding.
 8. Gebruik de payload ‘Bereik’ om het bereik van het profiel te configureren door op het +-symbool te klikken en apparaatgroepen aan het bereik van het profiel toe te voegen.
 9. Klik op het symbool Instellingen en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Voor automatische installatie van het profiel op apparaten, kies je Wijzig in automatische installatie voor alle groepen.

  • Als je wilt toestaan dat de gebruikers zelf het profiel installeren, kies je Wijzig in installatie on demand voor alle groepen.
 Het profiel wordt voor alle gebruikers beschikbaar voor installatie in de-Jamf Teacher of Jamf School Student-app.

 10. Configureer waar nodig de andere payloadinstellingen.
 11. Klik op Bewaar.

Het nieuwe profiel wordt weergegeven in het Profielen-overzicht. Je kunt een profiel klonen door het symbool Kopieer te klikken.

Een beheerd profiel naar een enkel apparaat distribueren

Je kunt Jamf School gebruiken om eerder aangemaakte profielen naar een enkel apparaat te distribueren. Je kunt bijvoorbeeld het apparaat van een leerkracht toegang geven tot VPN met een profiel met een VPN-payload zonder het profiel naar een groep apparaten te distribueren.

 1. Ga in Jamf School naar Apparaten > Voorraad in de zijbalk.
 2. Klik op het apparaat waarnaar je het profiel wilt distribueren.
 3. Klik Beheerde profielen in de zijbalk.
 4. Klik + Voeg profielen toe.
 5. Klik op Voeg toe naast het profiel dat je wilt distribueren.

Het profiel wordt direct op het apparaat geïnstalleerd. Als er een tijdfilter is geconfigureerd voor het profiel dat je distribueert, worden de instellingen voor het tijdfilter toegepast bij de installatie van het profiel.

Opmerking:

Een apparaat waarop het profiel via deze methode is geïnstalleerd, wordt niet weergegeven in de payload ‘Bereik’ van het profiel of toegevoegd aan een apparaatgroep in de payload ‘Bereik’.