Methoden voor contentdistributie

Na het inschrijven van apparaten, kun je apps en boeken aan die apparaten toewijzen. Je kunt een van de volgende methoden gebruiken om content naar apparaten te distribueren:

  • Apple School Manager

    Je kunt in grote volumes apps en boeken kopen met Apple School Manager en die distribueren door een token naar Jamf School te uploaden. Je kunt ook aangepaste apps die zijn ontwikkeld door je school of een externe ontwikkelaar distribueren naar apparaten met behulp van Apple School Manager en Jamf School.

  • App Store

    Bij het distribueren van apps die bij de App Store zijn gekocht, moeten gebruikers zich aanmelden met hun Apple ID voordat de apps gedistribueerd kunnen worden. Als je deze stap wilt overslaan, kun je in plaats daarvan apps en boeken kopen met Apple School Manager en de licenties toewijzen aan de apparaten van je gebruikers. Op apparaten met iOS 9 of hoger kunnen apps worden toegewezen aan het serienummer van een apparaat.

  • Interne

    Bij interne apps, boeken en documenten gaat het om content die wordt ontwikkeld via het Apple Developer Enterprise Program, of content die door je school wordt gemaakt, zoals pdf’s. Je kunt interne apps, boeken en documenten naar gebruikers en apparaten distribueren in Jamf School.