Integratie van Jamf Parent met Jamf School

Door Jamf Parent te integreren met Jamf School kunnen beheerders de beheermogelijkheden van Jamf Parent op de volgende manieren beperken:

  • Een profiel gebruiken om toegangscodes af te dwingen op apparaten van leerlingen. Zie Enforcing a Passcode on a Device (Een toegangscode verplichten op een apparaat) in de Jamf School-documentatie voor meer informatie.

  • Voorkomen dat leerlingen de door de school verstrekte apparaten van andere leerlingen met Jamf Parent gaan beheren door een profiel te distribueren waarmee de Jamf Parent-app op de apparaten van leerlingen wordt geblokkeerd. Zie Device Profiles (Apparaatprofielen) in de Jamf School-documentatie voor meer informatie.

  • Beperkingen die door Jamf Parent zijn ingesteld van apparaten van leerlingen verwijderen met behulp van een commando voor een snelle taak. Zie Quick Action Commands for Device Management (Commando’s voor snelle taken voor apparaatbeheer) in de Jamf School-documentatie voor meer informatie.

Om de Jamf Parent-app te integreren met Jamf School, moet je de app inschakelen en de instellingen ervan configureren in Jamf School. Vervolgens kunnen ouders de Jamf Parent-app vanuit de App Store of Google Play installeren op hun iOS- of Android-apparaat. Als ouders een Apple Watch hebben gekoppeld met hun iPhone, wordt de Jamf Parent-app ook op de Apple Watch geïnstalleerd.

Ouders kunnen Jamf Parent ook openen via de Jamf Parent-webapp. De URL van de Jamf Parent-webapp is de volledige URL van je Jamf School-server, gevolgd door ‘/parent’. Bijvoorbeeld: https://schoolname.jamfcloud.com/parent

Er zijn twee manieren waarop ouders de apparaten van hun kinderen aan Jamf Parent kunnen toevoegen: door de QR-code op het apparaat van de leerling te gebruiken of door hun in Jamf School aangemaakte inloggegevens te gebruiken. Als ouders het apparaat van hun kind aan Jamf Parent toevoegen door de QR-code op het apparaat van het kind te scannen, hoef je geen gebruikersgroep en accounts voor ouders aan te maken in Jamf School. Als je besluit accounts voor ouders te genereren in Jamf School, moet je een gebruikersgroep en gebruikers voor de ouders aanmaken.

De Jamf Parent-app configureren in Jamf School

Vereisten

Om Jamf Parent te kunnen configureren, heb je apparaten van leerlingen nodig die onder supervisie staan en waarop Jamf School Student is geïnstalleerd. Zie Configuring the Jamf School Student App in Jamf School (De Jamf School Student-app configureren in Jamf School) in de Jamf School-documentatie voor meer informatie.

Als je accounts voor ouders wilt genereren in Jamf School, moet je een gebruikersgroep en gebruikers voor de ouders aanmaken. Zie Creating User Accounts (Gebruikersaccounts maken) en Generating User Account Credentials (Inloggegevens voor gebruikersaccounts genereren) in de Jamf School-documentatie voor meer informatie.

  1. Ga in Jamf School naar Organisatie > Instellingen in de zijbalk.
  2. Klik op de payload Jamf Parent.
  3. Schakel het aankruisvak in bij Schakel Jamf Parent in en configureer de aanvullende instellingen, zoals tijdsbeperkingen.
  4. Klik op Bewaar.
  5. (Optioneel) Als je ouders de mogelijkheid wilt geven een QR-code op het apparaat van hun kind te scannen, klik je op de payload Jamf School Student en schakel je het aankruisvak in bij Sta toe dat ouders een QR-code gebruiken om te koppelen met apparaten van leerlingen.

Als je het gebruik van de QR-code niet hebt ingeschakeld, moet je een gebruikersgroep voor ouders aanmaken in Jamf School, accounts voor ouders aanmaken en via e-mail of post inloggegevens aan de ouders sturen.

Als je ouders de mogelijkheid wilt geven om Jamf Parent te openen met de webapp, moet je de URL van de Jamf Parent-webapp aan hen doorgeven.