Integratie van Jamf Parent met Jamf Pro

Door Jamf Parent te integreren met Jamf Pro kunnen beheerders de beheermogelijkheden van Jamf Parent op de volgende manieren beperken:

 • De tijdsperiode opgeven waarbinnen ouders de apparaten van hun kinderen kunnen beheren met Jamf Parent in Jamf Pro. Deze beperkingen kunnen worden opgegeven tijdens de integratie van Jamf Parent met Jamf Pro.

 • Beperkingen instellen via configuratieprofielen voor mobiele apparaten die in Jamf Pro worden gemaakt.
  Opmerking:

  Als een Jamf Pro-beheerder en Jamf Parent allebei beperkingen instellen op hetzelfde apparaat van een leerling, worden de meest beperkende instellingen op het apparaat van kracht. Beperkingen worden ingesteld via configuratieprofielen voor mobiele apparaten die in Jamf Pro worden gemaakt.

 • Beperkingen die door Jamf Parent en met de beheermogelijkheden van Jamf Parent zijn ingesteld, verwijderen van apparaten van leerlingen door een extern commando naar één apparaat of bulksgewijs naar meerdere apparaten te versturen.

 • Voorkomen dat leerlingen de door de school verstrekte apparaten van andere leerlingen gaan beheren met Jamf Parent door een configuratieprofiel te distribueren waarmee de Jamf Parent-app op de apparaten van leerlingen wordt beperkt. Zie Restricting iOS Apps (iOS-apps beperken) in de Best-practice-workflow voor Jamf Pro voor meer informatie over het afdwingen van beperkingen op apparaten.

Om de Jamf Parent-app te integreren met Jamf Pro, moet je de app inschakelen en de instellingen ervan configureren in Jamf Pro. Vervolgens kunnen ouders de Jamf Parent-app vanuit de App Store of Google Play installeren op hun iOS- of Android-apparaat. Als ouders een Apple Watch hebben gekoppeld met hun iPhone, wordt de Jamf Parent-app ook op de Apple Watch geïnstalleerd.

Ouders kunnen de apparaten van hun kinderen aan Jamf Parent toevoegen door de QR-code te scannen in Jamf Self Service voor iOS op het apparaat van hun kind.

Jamf Parent integreren met Jamf Pro

Vereisten
 • Een Jamf Pro-gebruikersaccount met bevoegdheden voor lezen en bijwerken voor Jamf Parent en bevoegdheden voor lezen voor slimme apparaatgroepen en statische apparaatgroepen.

 • (Alleen on-premises) Een geldig SSL-certificaat dat is verkregen van een externe leverancier (zie SSL-certificaat in de Jamf Pro-documentatie voor meer informatie).

 • (Alleen on-premises) Beveiligde inkomende verbindingen van ‘student-api.services.jamfcloud.com’ toegestaan

 • Apparaten van leerlingen onder supervisie met Jamf Self Service voor iOS 10.9.0 of hoger
  Opmerking:

  Je kunt het Self Service-webfragment niet gebruiken om apparaten van leerlingen aan Jamf Parent toe te voegen.

Om Jamf Parent te kunnen gebruiken, moeten ouders zelf een apparaat met iOS 10.2 of hoger hebben waarop de Jamf Parent-app is geïnstalleerd.

 1. Klik in Jamf Pro op Instellingen rechtsboven op de pagina.
 2. Klik in het gedeelte Jamf-apps op Jamf Parent .
 3. Klik op Bewerk .
 4. Selecteer Allow limited management of students' devices by Jamf Parent.
 5. Kies uit het venstermenu Apparaatgroep voor leerlingen de slimme of statische apparaatgroep met apparaten van leerlingen die je door Jamf Parent wilt laten beheren.

  Op de apparaten in de geselecteerde apparaatgroep wordt een QR-code in Self Service weergegeven die gebruikt gaat worden om het apparaat van een leerling toe te voegen aan Jamf Parent.

 6. In de venstermenu’s bij Beperkingen Jamf Parent kun je dagen en tijden kiezen waarbinnen het gebruik van de Jamf Parent-app beperkt moet worden.
 7. In het venstermenu Tijdzone kies je de tijdzone die gebruikt moet worden voor de tijdsbeperkingen voor Jamf Parent.
 8. Klik op Bewaar .

De QR-code is beschikbaar in Self Service op apparaten in de geselecteerde apparaatgroep voor leerlingen.

Als je het aantal apparaten met Jamf Parent wilt bekijken waarmee apparaten van leerlingen worden beheerd, kun je het criterium voor slimme apparaatgroepen ‘Jamf Parent-koppelingen’ gebruiken.

Ouderervaring voor Jamf Pro-integraties

Ouders gebruiken instructies die door de school geleverd worden om Self Service te openen op het door de school verstrekte apparaat voor de leerlingen. Vervolgens voegen ze de apparaten aan Jamf Parent toe door de QR-code in Self Service te scannen met een apparaat met iOS 10.2 of hoger waarop de Jamf Parent-app is geïnstalleerd.

Om de ouders te helpen aan de slag te gaan met Jamf Parent, kun je ze de Jamf Parent Guide for Jamf Pro Parents (Handleiding Jamf Parent voor Jamf Pro) geven.

 1. De ouder opent Self Service op het apparaat van de leerling en tikt vervolgens op het Jamf Parent-symbool rechtsboven op de pagina.
 2. De ouder downloadt Jamf Parent uit de App Store of Google Play vanaf hun eigen iOS- of Android-apparaat.
 3. De ouder opent Jamf Parent en tikt vervolgens op Aan de slag.
 4. De ouder tikt op Scan QR-code om de QR-code in Self Service te scannen en tikt vervolgens op Bevestig.

Het apparaat van de leerling wordt gekoppeld met Jamf Parent. Ouders kunnen dit proces herhalen voor eventuele andere apparaten van leerlingen die ze willen beheren met Jamf Parent.

Als twee of meer ouders hetzelfde apparaat van een leerling willen beheren met Jamf Parent, moeten ze de QR-code in Self Service sluiten en weer openen voordat ze de QR-code scannen op het tweede apparaat met Jamf Parent.